NHI PHUC
MAKE UP STORE

SĐT: 0912.472.678

DỊCH VỤ NHÂN VIÊN NHI PHUC
Trang điểm đi chơi, kỷ yếu… 350.000
Trang điểm đi tiệc 450.000 700.000
Trang điểm concept, beauty… 550.000 1.000.000
Trang điểm cô dâu ăn hỏi nội thành 1.000.000 2.000.000
Trang điểm cô dâu ăn hỏi đi tỉnh 1.500.000 2.500.000
Trang điểm cô dâu ăn cưới nội thành 1.500.000 2.500.000
Trang điểm cô dâu ăn cưới đi tỉnh 2.200.000 3.000.000
Trang điểm mẹ cô dâu 650.000 850.000
Trang điểm người nhà 450.000 700.000

Phí dịch vụ khách yêu cầu bổ sung

+ GIÁ DỊCH TRÊN ĐÃ BAO GỒM TÓC

+ MIỄN PHÍ ĐI LẠI <3KM, >3KM = 10K/1KM

+ DẶM PHẤN, TÓC: 200K/1 LẦN

+ PHÍ ĐI THEO DẶM PHẤN: 500K/1 BUỔI/4 TIẾNG

+ GIẢM 10% NHÓM BẠN >3NG

Vui lòng thanh toán cho

PHẠM NHỊ PHÚC

NGÂN HÀNG: VIETCOMBANK

STK: 0201000489699