KHÓA HỌC CHUYÊN NGHIỆP NÂNG CAO

Bạn đã và đang hoạt động trong lĩnh vực trang điểm chuyên nghiệp, nhưng vẫn chưa tự mình nắm bắt được xu hướng make up của Thế Giới? Bạn muốn nâng cao tay nghề trang điểm, phát triển bản thân và tiến sâu vào lĩnh vực dành cho những chuyên viên make up đẳng cấp Quốc Tế! Bạn mong muốn […]

Read More »