Địa chỉ:

Cơ sở:  Số 1 – Ngõ 157 – Phố Chùa Lá – Hà Nội

Fanpage: fb.com/DichvuTrangDiemSuKien

Email: nhiphuc678@gmail.com

Hotline: 0912.472.678